1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سنبله

انتخاب نام دختر و پسر

سنبله

معنی اسم سنبله

سنبله اسم دخترانه است، معنی سنبله: ۱- (در گیاهی) نوعی گل آذین که گلهای بدون دُم‌گل آن در اطراف یک محور جمع میشوند؛ ۲- خوشهی بعضی گیاهان مانند گندم و جو؛ ۳- (در نجوم)؛ صورت ششم از صورتهای فلکیِ منطقه البروج، واقع در استوای سماوی، که به شکل دوشیزه‌ای خوشهی سنبل به دست، تجسم شده است.

ریشه اسم سنبله

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست