1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سندس
معنی اسم سندس

سندس اسم دخترانه است، معنی سندس: (معرب از فارسی؟) ۱- (در قدیم) پارچهی ابریشمیِ لطیف و گران‌بها؛ ۲- (به مجاز) گلهای ظریف و رنگارنگ.

ریشه اسم سندس

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست