1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سهی

انتخاب نام دختر و پسر

سهی

معنی اسم سهی

سهی اسم دخترانه است، معنی سهی: (عربی) مُمالِ سُها (= سُها)،م سُها.

ریشه اسم سهی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست