1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سودا

انتخاب نام دختر و پسر

سودا

معنی اسم سودا

سودا اسم دخترانه است، معنی سودا: (عربی) ۱- (به مجاز) فکر، خیال، شور و شوق؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز) علاقهی شدید به کسی یا چیزی، عشق.

ریشه اسم سودا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست