1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سورا

انتخاب نام دختر و پسر

سورا

معنی اسم سورا

سورا اسم دخترانه است، معنی سورا: ۱- سود دهنده؛ ۲- توانا، نیرومند؛ ۳- (اَعلام) نام شهر «شوراب» در نوشته‌های رومی و یونانی که به گونه‌ای سورا/  surāـ/ آمده است، شوراب (سورا) در مغرب رود فرات و در نزدیک دشت سروج (باتنه) و در شرق حلب قرار دارد.

ریشه اسم سورا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست