1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سونای

انتخاب نام دختر و پسر

سونای

معنی اسم سونای

سونای اسم دخترانه است، معنی سونای: ۱- (سونا = دعا کننده، ستاینده + ی)؛ ۲- (در ترکی) آخرین ماه.

ریشه اسم سونای

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست