1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سونیا
معنی اسم سونیا

سونیا اسم دخترانه است، معنی سونیا: (تلفظ: suniyā) (ترکی، فارسی) (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل – دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد

ریشه اسم سونیا

اسم فارسی – اسم ترکی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست