1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سُها

انتخاب نام دختر و پسر

سُها

معنی اسم سُها

سُها اسم دخترانه است، معنی سُها: (عربی) (اَعلام) (در نجوم) ستارهی کم نوری در کنار ستارهی عناق در صورت فلکی دُب اکبر که در قدیم قوّت چشم و دوربینی آن را با این ستاره امتحان میکردند.

ریشه اسم سُها

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست