1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سپیده

انتخاب نام دختر و پسر

سپیده

معنی اسم سپیده

سپیده اسم دخترانه است، معنی سپیده: ۱- روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب؛ ۲- (در قدیم) سفیداب؛ ذره و برادهی قلع.

ریشه اسم سپیده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست