1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سیمین بر

انتخاب نام دختر و پسر

سیمین بر

معنی اسم سیمین بر

سیمین بر اسم دخترانه است، معنی سیمین بر: (در قدیم) ۱- (به مجاز) سیم اندام، دارای اندامی سفید؛ ۲- (به مجاز) زیبا.

ریشه اسم سیمین بر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست