انتخاب نام دختر و پسر

سیمین دخت

معنی اسم سیمین دخت

سیمین دخت اسم دخترانه است، معنی سیمین دخت: (سیمین + دخت = دختر)، ۱- دختری که مانند نقره سفید و درخشان است؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم سیمین دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست