1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شادی

انتخاب نام دختر و پسر

شادی

معنی اسم شادی

شادی اسم دخترانه است، معنی شادی: ۱- وضع و حالت شاد، شاد بودن، خوشحالی، سرور؛ ۲- (در قدیم) جشن؛ ۳- (در عرفان) بسطی که پس از قبض برای سالک حاصل میشود.

ریشه اسم شادی

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست