1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شاهده

انتخاب نام دختر و پسر

شاهده

معنی اسم شاهده

شاهده اسم دخترانه است، معنی شاهده: ۱- منسوب به شاهد؛ ۲- زیبارو؛ ۳- (به مجاز) محبوب و معشوق.

ریشه اسم شاهده

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست