1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شمایل

انتخاب نام دختر و پسر

شمایل

معنی اسم شمایل

شمایل اسم دخترانه است، معنی شمایل: (عربی) ۱- ظاهر کسی یا چیزی، شکل و صورت؛ ۲- (در قدیم) خویها، خصلت‌های نیکو و پسندیده؛ ۳- (در عرفان) اندک جذبهی الهی را گویند که گاه هست و گاه نیست تا سالکِ مغرور، مغلوب شود.

ریشه اسم شمایل

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست