1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شمسی
معنی اسم شمسی

شمسی اسم دخترانه است، معنی شمسی: (عربی ـ فارسی) ۱- (منسوب به شمس)، ۲- دارای شمس (خورشید)؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) سرخ رنگ.

ریشه اسم شمسی

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست