1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شمیسا
معنی اسم شمیسا

شمیسا اسم دخترانه است، معنی شمیسا: (= شمسا)، ( شمسا.

ریشه اسم شمیسا

اسم پهلوی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست