1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شهرو

انتخاب نام دختر و پسر

شهرو

معنی اسم شهرو

شهرو اسم دخترانه است، معنی شهرو: حکومت کننده، سلطنت کننده؛ ۲- (اعلام) ۱) شهرو [اساطیر] از زمان ایران باستان است که نمایه  ای از زنِ دانا، اندیشمند و توانا را به تماشا می  گذارد. نویسنده  ی داستان حماسی برزونامه در چهره  ای که از این زن رسم کرده است نمادی از دانایی، شهامت و چاره سازی را آرایه می  کند. او پس از آن که در می  یابد شاه توران افراسیاب پسر او برزو را فریب داده و او را آماده  ی کشتن رستم ساخته است او را از انجام این کار مانع می  شود و در آن هنگام هم که رستم و برزو با یکدیگر دست به گریبان می  شوند باز نقش میانجی داننده  ای را بازی می  کند که می  تواند هر مشکلی را از هم بگشاید؛ ۲) شهرو نام زنی [در دوره  ی ساسانی] که تنها به سبب شخصیت وجودی برزویه  ی پزشک و دانشمند بزرگی که در زمان انوشیروان ساسانی می  زیست و به فرهنگ باستان خدمات زیادی کرد در تاریخ نامه  ها باقی مانده و بسیاری تربیت و فرهنگ برزویه را از او دانسته و او را یکی از خردمندترین زنان ـ مادران دوره  ی ساسانی دانسته  اند.

ریشه اسم شهرو

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست