1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شیده

انتخاب نام دختر و پسر

شیده

معنی اسم شیده

شیده اسم دخترانه است، معنی شیده: (شید= خورشید + ه (پسوند نسبت)) ۱- منسوب به شید؛ ۲- خورشید، نور، روشنی، روشنایی؛ ۳- (به مجاز) زیبارو

ریشه اسم شیده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست