1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شیفته

انتخاب نام دختر و پسر

شیفته

معنی اسم شیفته

شیفته اسم دخترانه است، معنی شیفته:   (صفت فاعلی از شیفتن)، آن که به کسی یا چیزی دل بسته است، عاشق.

ریشه اسم شیفته

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست