1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. صبریه

انتخاب نام دختر و پسر

صبریه

معنی اسم صبریه

صبریه اسم دخترانه است، معنی صبریه: (عربی) (صبر + ایه (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به صبر؛ ۲- (به مجاز) صبور و شکیبا.

ریشه اسم صبریه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست