1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. صبری
معنی اسم صبری

صبری اسم دخترانه است، معنی صبری: (عربی ـ فارسی) (صبر + ی (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به صبر؛ ۲- (به مجاز) صبور و شکیبا.

ریشه اسم صبری

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست