1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فالح

انتخاب نام دختر و پسر

فالح

معنی اسم فالح

فالح اسم پسرانه است، معنی فالح: (عربی) ۱- نیکوکار؛ ۲- (اَعلام) نام فقیه حَنبلی مذهب از دواسِر نَجد.

ریشه اسم فالح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست