1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فتاح

انتخاب نام دختر و پسر

فتاح

معنی اسم فتاح

فتاح اسم پسرانه است، معنی فتاح: (عربی) ۱- (در قدیم) گشاینده؛ ۲- از صفات و نام‌های خداوند.

ریشه اسم فتاح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست