1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فخرالدین

انتخاب نام دختر و پسر

فخرالدین

معنی اسم فخرالدین

فخرالدین اسم پسرانه است، معنی فخرالدین: (عربی) ۱- موجب نازش و افتخار آیین و کیش؛ ۲-(اَعلام) ۱) فخرالدین اسعد گرگانی: [زنده در ۴۴۶ هجری] شاعر ایرانی، سرایندهی منظومهی ویس و رامین؛ ۲) پادشاه [۶۹۵-۷۰۶ قمری] آل کرت، که در جنگ با سپاه الجایتو درگذشت؛ ۳) فخرالدین حوایجی: [زنده در ۶۵۸ هجری] وزیر ابوبکرابن اسعد، اتابک فارسی و از معاصران سعدی.

ریشه اسم فخرالدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست