1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرات

انتخاب نام دختر و پسر

فرات

معنی اسم فرات

فرات اسم پسرانه است، معنی فرات: (عربی) خوشترین آب، آب شیرین، آب بسیار گوارا، آبی که از فرط گوارایی عطش را بشکند.

ریشه اسم فرات

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست