1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرجاد

انتخاب نام دختر و پسر

فرجاد

معنی اسم فرجاد

فرجاد اسم پسرانه است، معنی فرجاد: (دساتیر) فاضل و دانشمند. (از برساخته‌های فرقهی آذرکیوان ـ حاشیهی برهان چ. معین)

ریشه اسم فرجاد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست