1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرجام

انتخاب نام دختر و پسر

فرجام

معنی اسم فرجام

فرجام اسم پسرانه است، معنی فرجام: سرانجام، عاقبت، پایان.

ریشه اسم فرجام

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست