1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فردین

انتخاب نام دختر و پسر

فردین

معنی اسم فردین

فردین اسم پسرانه است، معنی فردین: فروردین، فرودین.   فروردین.

ریشه اسم فردین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست