1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرزان

انتخاب نام دختر و پسر

فرزان

معنی اسم فرزان

فرزان اسم پسرانه است، معنی فرزان: ۱- (در قدیم) فرزانه، خردمند؛ ۲- عاقل، حکیم؛ ۳- دانش؛ ۴- استواری.

ریشه اسم فرزان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست