1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرساد

انتخاب نام دختر و پسر

فرساد

معنی اسم فرساد

فرساد اسم پسرانه است، معنی فرساد: (دساتیر) ۱- حکیم، دانشمند، دانا، عاقل؛ ۲- نام درختی (توت)، [از برساخته‌های دساتیر ـ برهان چ. معین].

ریشه اسم فرساد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست