1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرشید

انتخاب نام دختر و پسر

فرشید

معنی اسم فرشید

فرشید اسم پسرانه است، معنی فرشید: ۱- (مخفف فرشیدورد)،   فرشیدورد؛ ۲- شکوه و روشنایی، شکوه خورشید، شکوه درخشان.

ریشه اسم فرشید

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست