1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرقان

انتخاب نام دختر و پسر

فرقان

معنی اسم فرقان

فرقان اسم پسرانه است، معنی فرقان: (عربی) ۱- آنچه جدا کنندهی حق از باطل باشد؛ ۲ – (اَعلام) ۱) سوره بیست و پنجم از قرآن کریم دارای هفتاد و هفت آیه؛ ۲) نام دیگری برای قرآن.

ریشه اسم فرقان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست