1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فریار

انتخاب نام دختر و پسر

فریار

معنی اسم فریار

فریار اسم پسرانه است، معنی فریار: (فر = شکوه و جلال + یار (پسوند دارنگی))، فرهور.   فرهور.

ریشه اسم فریار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست