1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فریدالدین

انتخاب نام دختر و پسر

فریدالدین

معنی اسم فریدالدین

فریدالدین اسم پسرانه است، معنی فریدالدین: (عربی) ۱- یگانه در دین، بی نظیر در دین داری و دین‌ورزی؛ ۲- (اَعلام) ۱) شیخ فریدالدین محمّد نیشابوری، متخلص به عطّار نیشابوری: [حدود ۵۴۰-۶۱۸ قمری] نویسنده، شاعر و عارف ایرانی، مؤلف تذکرهالاولیا، در شرح حال بزرگان صوفیه و منظومه‌های منطق‌الطیر، الهی نامه، اسرارنامه، خسرونامه، مصیب‌نامه و دیوان شعر؛ ۲) فریدالدین دهلوی: [قرن ۸ هجری] از عارفان هند، معروف به شِکر گنج، استاد و خویشاوند نظام‌الدین اولیا.

ریشه اسم فریدالدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست