1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فضل الله

انتخاب نام دختر و پسر

فضل الله

معنی اسم فضل الله

فضل الله اسم پسرانه است، معنی فضل الله: (عربی) ۱- بخشش خدا؛ ۲- (اَعلام) ۱) (= فضل الله حروفی): [۷۴۰-۸۰۴ قمری] بنیانگذار آیین حروفیه؛ ۲) فضل‌الله سربداری: امیر [۷۴۸ هجری] سربداران برای هفت ماه.

ریشه اسم فضل الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست