1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. قدرت

انتخاب نام دختر و پسر

قدرت

معنی اسم قدرت

قدرت اسم پسرانه است، معنی قدرت: (عربی) ۱- توانایی، توان، سلطه و نفوذ؛ ۲- (در فلسفه قدیم) توانایی ویژهی موجود زنده که با آن از روی قصد و اراده عملی را انجام میدهد یا ترک میکند.

ریشه اسم قدرت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست