انتخاب نام دختر و پسر

قصه کودکانه صوتی شکارچی و طوقی

قصه کودکانه صوتی شکارچی و طوقی

یک دشت بزرگی بود که خیلی زیبا بود و پر بود از گل و درختهای خوشگل . یکی روز که هوا خیلی خوب و آفتابی بود ، یک شکارچی که اونجا زندگی میکرد با خودش فکر کرد که امروز پرنده ها توی هوا پرواز می کنند . بهترین موقع است که من چند تا از این پرنده ها رو بگیرم .

زرافه-جادویی-قصه-کودکانه-صوتی-شکارچی-و-طوقی
قصه صوتی کودکانه شکارچی و طوقی

نوشته های مشابه

قصه و ترانه کودکانه

قصه کودکانه صوتی گودال آب

قصه کودکانه صوتی احمد و سارا

قصه کودکانه صوتی حسن کچل

قصه کودکانه صوتی پیرزن و روباه

قصه کودکانه صوتی پتوی لاکی


اینستاگرام زرافه جادویی را دنبال کنید

 

 

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست