1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مؤید

انتخاب نام دختر و پسر

مؤید

معنی اسم مؤید

مؤید اسم پسرانه است، معنی مؤید: (عربی) ۱- تأیید کننده؛ ۲- (اَعلام) مؤید بلخی: (= ابوالمؤید بلخی) [قرن ۴ هجری] شاعر و نویسندهی ایرانی دورهی سامانی، مؤلف شاهنامهی منثور معروف به شاهنامهی مؤیدی، داستان منظوم یوسف و زلیخا و کتاب عَجایبُ البُلدان.

ریشه اسم مؤید

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست