1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مادیار

انتخاب نام دختر و پسر

مادیار

معنی اسم مادیار

مادیار اسم پسرانه است، معنی مادیار: (ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر.

ریشه اسم مادیار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست