1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ماردین

انتخاب نام دختر و پسر

ماردین

معنی اسم ماردین

ماردین اسم پسرانه است، معنی ماردین: ۱- نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنهی جنوبی قراجه داغ واقع است؛ ۲- (اَعلام) جزیره مشرف بر دُنیسرودارا.

ریشه اسم ماردین

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست