1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ماهان

انتخاب نام دختر و پسر

ماهان

معنی اسم ماهان

ماهان اسم پسرانه است، معنی ماهان: (اَعلام) ۱) نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد؛ ۲) نام یکی از شهرهای استان کرمان؛ ۳) نام دشت بزرگی در مغربِ تبریز.

ریشه اسم ماهان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست