1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مبشر

انتخاب نام دختر و پسر

مبشر

معنی اسم مبشر

مبشر اسم پسرانه است، معنی مبشر: (عربی) آن که خبر خوش و مژده میدهد، نوید دهنده.

ریشه اسم مبشر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست