1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. متین

انتخاب نام دختر و پسر

متین

معنی اسم متین

متین اسم پسرانه است، معنی متین: (عربی) ۱- دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ ۲- استوار، محکم؛ ۳- از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم متین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست