1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مجاهد

انتخاب نام دختر و پسر

مجاهد

معنی اسم مجاهد

مجاهد اسم پسرانه است، معنی مجاهد: (عربی) ۱- ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف‌های غیر شخصی مانند اشاعهی دین و آزادی به جنگ و مبارزه میپردازد؛ ۲- (در قدیم) کوشش و جد و جهد کننده.

ریشه اسم مجاهد

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست