1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مجیب

انتخاب نام دختر و پسر

مجیب

معنی اسم مجیب

مجیب اسم پسرانه است، معنی مجیب: (عربی) ۱- (در قدیم) جواب دهنده؛ ۲- پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ ۳- از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم مجیب

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست