1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مجید

انتخاب نام دختر و پسر

مجید

معنی اسم مجید

مجید اسم پسرانه است، معنی مجید: (عربی) ۱- دارای قدر و مرتبهی عالی، گرامی؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم مجید

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست