1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمدجعفر

انتخاب نام دختر و پسر

محمدجعفر

معنی اسم محمدجعفر

محمدجعفر اسم پسرانه است، معنی محمدجعفر: (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و جعفر.

ریشه اسم محمدجعفر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست