1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمدکسری

انتخاب نام دختر و پسر

محمدکسری

معنی اسم محمدکسری (محمدکسرا)

محمدکسری (محمدکسرا) اسم پسرانه است، معنی محمدکسری (محمدکسرا): (عربی ـ معرب) از نام‌های مرکب، ا محمّد و کسری (کسرا).

ریشه اسم محمدکسری (محمدکسرا)

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست