1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمد باقر

انتخاب نام دختر و پسر

محمد باقر

معنی اسم محمد باقر

محمد باقر اسم پسرانه است، معنی محمد باقر: باقر :در لغت  به معنای شکافنده و شیردرنده است  باقر لقب پنجمین امام معصوم حضرت محمدبن

ریشه اسم محمد باقر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست