1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مروت

انتخاب نام دختر و پسر

مروت

معنی اسم مروت

مروت اسم پسرانه است، معنی مروت: (عربی) ۱- جوانمردی، مردانگی؛ ۲- (در فقه) ملازمت عادات پسندیده و پرهیز از عادات مکروه و داشتن بزرگ منشی و بلند همتی.

ریشه اسم مروت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست